کشته شدن معاون وزیر کشور بولیوی به دست کارگران خشمگین

کشته شدن معاون وزیر کشور بولیوی به دست کارگران خشمگین
نگارش از Euronews

معاون وزیر کشور بولیوی به دست کارگران خشمگین کشته شد.

معاون وزیر کشور بولیوی به دست کارگران خشمگین کشته شد. وی برای گفتگو با کارگران به محل اعتصاب آنها رفته بود که مورد ضرب و جرح قرار گرفت و جان باخت. وزیر کشور بولیوی در واکنش گفت که چنین کاری بدون مجازات نمی ماند و عاملان دستگیر و محاکمه خواهند شد.

تا کنون بیش از ۱۰۰ نفر در این رابطه بازداشت شده اند. معترضان، کارگران معدنند که در اعتراض به نحوه واگذاری امتیاز بهره برداری معادن دست به اعتصاب زده اند و خواستار افزایش اختیار اتحادیه ها هستند. وزیر کشور بولیوی می گوید معترضان بر خلاف قانون اساسی به دنبال دریافت اجازه امتیاز بهره برداری معادن به شرکت های خصوصی و خارجی اند.

در جریان درگیری های سه روزه میان نیروهای امنیتی و معترضان، چند کارگر کشته و حدود ۲۰ مامور پلیس نیز زخمی شده اند.

مطالب مرتبط