تجمع در لندن در مخالفت با ممنوعیت بورکینی در فرانسه

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
تجمع در لندن در مخالفت با ممنوعیت بورکینی در فرانسه

حدود ۳۰ زن با پوشیدن مایو ضمن تجمع در مقابل سفارت فرانسه در شهر لندن به ممنوعیت پوشش بورکینی در برخی شهرهای این کشور اعتراض کردند.
این زنان با پوشیدن مایوهای متفاوت، پلاکاردهایی در دست داشتند که روی آن نوشته شده بود: «هرچه می خواهید بپوشید».

صادق خان شهردار لندن نیز در واکنش به ممنوعیت پوشیدن مایوی اسلامی در فرانسه گفت: «کسی نباید به زنان بگوید چه بپوشند یا چه نپوشند.»
شورای دولتی فرانسه قرار است، روز جمعه نظر خود را در مورد ممنوعیت بورکینی در چند شهر این کشور اعلام کند.

این تجمع پس از آن صورت گرفت که زنی مسلمان در ساحل شهر نیس فرانسه به دلیل به نوع پوشش توسط پلیس جریمه شد.
یکی از معترضان می گوید: «ما می خواهیم با زنان مسلمان در فرانسه اعلام همبستگی کنیم و خواستار تجدید نظر در این ممنوعیت هستیم.»

در حال حاضر در دستکم ۱۵ شهر ساحلی فرانسه پوشیدن مایوی اسلامی ممنوع اعلام شده است. ممنوعیت پوشیدن بورکینی در سواحل فرانسه واکنش های مختلفی در پی داشته است.