خشکسالی محصول زیتون در کرواسی را از بین برده است

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
خشکسالی محصول زیتون در کرواسی را از بین برده است

خبر کوتاه

خشکسالی در کرواسی منجر به از بین رفتن محصول زیتون در مناطقی از این کشور شده است. در دو ماه گذشته میزان بارش تنها ۱۵ لیتر متر مکعب بوده و این مقدار برای آبیاری باغات زیتون و نجات محصول باغداران ناکافی گزارش می شود.

به گفتۀ یکی از باغداران منطقۀ وودنیان، پیش بینی های هواشناسی از ادامۀ خشکسالی و نباریدن باران خبر می دهد. این باغدار می گوید: «این ماه هم باران نخواهد بارید و دیگر امیدی به نجات محصولات ما نیست. وقتی این زیتون ها به خاطر بی آبی پلاسیده بشوند همۀ آنها به زمین می ریزند و دیگر به درد نمی خورند. این اتفاق در بخش های زیادی از باغها افتاده است.»

خرید و انتقال آب به این باغها برای آبیاری درختان زیتون نیز بسیار قیمت بالایی دارد و بسیاری از باغدارها امکان پرداخت رقم مورد نیاز برای درخت های خود را ندارند.