کمیسیون انتخابات زامبیا پیروزی ادگار لونگو را تایید کرد

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
کمیسیون انتخابات زامبیا پیروزی ادگار لونگو را تایید کرد

کمیسیون انتخابات زامبیا روز دوشنبه انتخاب دوبارۀ ادگار لونگو از حزب جبهۀ وطن پرستی را به ریاست جمهوری این کشور تایید کرد. به گزارش این کمیسیون، رئیس جمهوری زامبیا توانسته است در همان دور نخست با ۵۰.۳ درصد نتیجۀ این انتخابات را از ان خود کند.

تایید پیروزی ادگار لونگو به منزلۀ شکست قطعی هاکاینده هیشیلما، نامزد مخالفان است و همین امر واکنش اپوزیسیون این کشور را برانگیخته است. جک امویمبو، یکی از رهبران حزب اتحاد برای توسعۀ ملی می گوید: «ما مدارکی داریم که نشام می دهد آرای هاکاینده هیشیلما به طور ارادی و با تبانی کمیسیون انتخابات زامبیا کاهش یافته است.»

مخالفان رئیس جمهوری زامبیا اعلام کرده اند به اعتراض های خود علیه این رای صادر شده ادامه خواهند داد.

کارزار انتخاباتی این دو حزب با خشونت های زیادی در میان هواداران همراه بود. با وجود اینکه پس از اعلام خبر قطعی شدن پیروزی ادگار لونگو برای ریاست جمهوری شهرهای این کشور آرام گزارش می شود اما به گفتۀ پلیس نیروهای ضد شورش برای مقابله با شورش های احتمالی در خیابان ها مستقر شده اند.