تعطیلات تابستانی در فرانسه تحت تدابیر شدید امنیتی

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
تعطیلات تابستانی در فرانسه تحت تدابیر شدید امنیتی

مراسم مذهبی کاتولیکها در شهر لورد فرانسه تحت تدابیر شدید امنیتی برگزار شد. از حدود دو سال و نیم پیش، حملات گاه و بی گاه به شهروندان در فرانسه باعث شده است که تجمع های این چنینی، در سایه ای از نگرانی و اضطراب برگزار شوند.

به باور شماری از مسیحیان، مریم مقدس در مناطق مختلف شهر لورد ظاهر شده بود و به همین دلیل از قرنها پیش این شهر یکی از مهم ترین اماکن زیارتی کاتولیکها بوده است.

لورد از نظر تراکم هتلها بعد از شهر پاریس، پرهتل ترین شهر فرانسه است.

یکی از کسانی که در این مراسم شرکت کرده است می گوید: «به نظر من کسانی که مرتکب این جنایتها می شوند، دقیقا کسانی هستند که بیشتر از بقیه به عشق ما نیاز دارند.»

حدود سه هفته قبل دو جوان نوزده ساله، پنج نفر را در کلیسایی در شمال فرانسه گروگان گرفتند و گلوی ژاک امل، کشیش کلیسا را بریدند. دو گروگان گیر توسط نیروهای پلیس که برای آزاد کردن گروگانها وارد عمل شده بودند کشته شدند.

مهاجمان به این کلیسا پیش تر با گروه موسوم به دولت اسلامی یا داعش ابراز وفاداری کرده بودند و گروه داعش این دو نفر را از سربازان خود خواند.

کشیشی که در جمع کاتولیکها صحبت می کرد گفت: «مسلمانان عاشق مریم مقدس هستند. من بسیاری از خانواده های مسلمان را دیده ام که نوزادان خود را به کلیسا می آورند و آنها را در آغوش تندیس مریم مقدس قرار می دهند.»

حدود یک ماه قبل و در روز ملی فرانسه، مردی که سوار کامیونی بود با حمله به حاضران در جشن خیابانی مرگ ۸۴ نفر را رقم زد. در این حادثه سیصد نفر مجروح شدند.