ممنوعیت بورکینی در سواحل کن در فرانسه

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
ممنوعیت بورکینی در سواحل کن در فرانسه

شهردار کن در فرانسه پوشیدن بورکینی (مایوی اسلامی) در سواحل این شهر را ممنوع کرد. به گفنه داوید لیسنار، بورکینی از نمادهای اسلامگرایی افراطی است، و در شرایطی که فرانسه هدف حملات تروریستی اسلامگرایان قرار گرفته، چنین پوششی می تواند موجب مناقشه و اختلال در نظم عمومی شود.

او در پاسخ به معترضان به این ممنوعیت می گوید: «این یک جنجال آفرینی بی فایده است. حکم ما جنجالی نیست، کسانی که چنین لباسهایی می پوشند به دنبال جنجال اند. لباسهای مناسبی برای شنا وجود دارد. به نظرم عده ای بورکینی را به دلایل عقیدتی می پوشند و ما باید مسئله را برای آنها توضیح دهیم. فقط معدودی از آنها اهل جنجال آفرینی اند.»

در عین حال، دختر مسلمانی که با بورکینی به شنا رفته، در اعتراض به این ممنوعیت می گوید: «این مسخره است. این همه آدم اینجا برهنه اند، من نمی فهمم چرا من نمی توانم برهنه نباشم. ما هر کاری که دلمان بخواهد می کنیم. من در مدرسه می توانم به سکولاریسم احترام بگذارم، اما کنار دریا نه.»

از سوی دیگر، دختری که با بیکینی (لباس شنای مرسوم) به کنار دریا رفته می گوید: «به نظر من بورکینی غیرقانونی نیست. هرکسی حق دارد کنار دریا بیاید، چون یک مکان عمومی است. با این حال، از لحاظ حقوق زنان، فکر می کنم پذیرفتن این محدودیت های روزافزون نشانه پسرفت است.»

در همین حال، «روز بورکینی» نیز که بنا بود در یکی پارکهای آبی مارسی برگزار شود، در پی انتقاد شدید شهروندان و سیاستمداران لغو شده است.