مخالف دولت بازهم در پارلمان کوزوو گاز اشک آور پرتاب کرد

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
مخالف دولت بازهم در پارلمان کوزوو گاز اشک آور پرتاب کرد

یکی از نمایندگان پارلمان کوزوو در جریان بررسی توافقنامۀ پیشنهادی دولت در مورد مرزهای مشترک با مونته نگرو اقدام به پرتاب گاز اشک آور کرد.

دریتون گوشی، نمایندۀ معترض به توافق تشخیص مرزهای کوزوو با کشور مونته نگرو این گاز اشک آور را در جلسۀ کمیسیون امور خارجۀ پارلمان پرتاب کرد اما علیرغم این اقدام، تعدادی از اعضای این کمیسیون از ترک جلسه خودداری کرده و به متن اولیۀ این توافق پیشنهادی توسط دولت رای دادند.

قرار است متن این توافق روز پنجشنبه در پارلمان کوزوو به رای گذاشته شود.

نمایندگان مخالف می گویند در نتیجۀ این توافق بیش از ۸۰۰۰ هکتار از زمین های کوزوو در اختیار مونته نگرو قرار خواهد گرفت.

پارلمان کوزوو تاکنون صحنۀ پرتاب چندین گاز اشک آور از سوی نمایندگان مخالف دولت در جریان رای گیری لوایح و طرح های مختلف بوده است. در جریان بررسی عادی سازی روابط صربستان و کوزوو نیز نمایندگان مخالف این طرح با پرتاب گاز اشک آور چندین بار موجب تعطیلی جلسۀ پارلمان شدند.

دولت کوزوو خواهان پیوستن به اتحادیۀ اروپاست و عادی سازی روابط با کشورهای همسایه بویژه صربستان احتمال به رسمیت شناختن کوزوو به عنوان یک کشور را از سوی جامعۀ بین المللی بیشتر می کند.