ادامه آتش سوزی در جزیره لاپالما از مجموعه جزایر قناری

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
ادامه آتش سوزی در جزیره لاپالما از مجموعه جزایر قناری

با ادامه آتش سوزی در مناطق جنگلی جزیره لا پالما از مجموعه جزایر قناری که از روز چهارشنبه گذشته آغاز شده است یک نفر کشته و حدود ۲۵۰۰ نفر از خانه هایشان در مجاور این مناطق تخلیه شده اند.

دولت گفته است که ۳۵۰ آتش نشان و نیروهای اورژانس ارتش با استفاده از ۱۲ هلیکوپتر حامل آب و سه هواپیمای آب پاش در حال تلاش برای کنترل این آتش سوزی هستند. آتش سوزی در جنگل های شمال منطقه فونکالینته رخ داده است و حدود ۳ هزار هکتار را در بر گرفته است.

روز جمعه وزیر محیط زیست اسپانیا وارد منطقه نزدیک به محل آتش سوزی شد و گفت که تلاش دارند تا روز شنبه آتش را مهار کنند.

پلیس یک مرد آلمانی را در این ارتباط دستگیر کرده است. این مرد گفته است که آتش زدن دستمال توالت باعث این حادثه شده اما او این کار را به عمد انجام نداده است.