مهاجران سرگردان، منتظر در مرز ایتالیا و فرانسه

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
مهاجران سرگردان، منتظر در مرز ایتالیا و فرانسه

برای گروهی از مهاجرانی که در جستجوی زندگی بهتر قدم در مسیر پرخطر مهاجرت به اروپا گذاشته اند، مرز فرانسه آخر خط است. چرا که پلیس مرزی فرانسه به آنها که قصد داشتند از مرز ایتالیا وارد فرانسه شوند اجازه ورود نداد.

بسیاری از آنها ساعتها در ایستگاه قطاری در مرز منتظر ماندند تا شاید راهی برای ورود به فرانسه پیدا کنند.

نزدیکترین شهر فرانسه به این ایستگاه قطار در ایتالیا، شهر منتون است.

به گفته پلیس ایتالیا حدود صد نفر از مهاجران از سدی که پلیس فرانسه در برابر آنها ایجاد کرده بود عبور کردند و از مسیرهای کوهستانی مرزی وارد خاک فرانسه شدند.

مقامهای فرانسوی می گویند بر اساس قوانین اتحادیه اروپا، مسئولیت نگهداری این پناهجویان به دوش دولت ایتالیا است.

برای بسیاری از این مهاجران فرانسه هم مقصد نهایی نیست. اکثر مهاجرانی که به طور غیرقانونی از مسیر دریای مدیترانه خود را به ایتالیا می رسانند، قصد دارند که در کشورهای دیگر اروپایی مثل بریتانیا، آلمان و کشورهای اسکاندیناوی ساکن شوند.