اولین حمله هوایی آمریکا به مواضع داعش در شهر سرت لیبی

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
اولین حمله هوایی آمریکا به مواضع داعش در شهر سرت لیبی

هواپیماهای ایالات متحده آمریکا روز دوشنبه برای نخستین بار مواضع نیروهای داعش در سرت، شهر ساحلی لیبی را به درخواست دولت لیبی که توسط سازمان ملل متحد به رسمیت شناخته شده است، بمباران کردند.

فایز سراج نخست وزیر لیبی بعد از جلسه کابینه دولت در سخنانی در این ارتباط گفت: «نخستین حملات هوایی امروز مواضع خاصی را در شهر سرت هدف گرفتند که باعث خسارات شدید در صفوف دشمن شد و نیروهای ما با موفقیت توانستند برخی مواضع مهم و استراتژیک را از دشمن پس بگیرند.»

پیتر کوک سخنگوی پنتاگون نیز در سخنانی در این رابطه گفت: «این حملات با اجازه رئیس جمهوری و با توصیه کارتر وزیر دفاع و دانفورد رئیس ستاد مشترک ارتش انجام شده است. این حملات هم جهت با رویکرد ما در مبارزه علیه داعش از طریق همکاری با شرکای محلی قدرتمند و توانای ماست.»

جنگجویان هوادار دولت لیبی ماههاست که برای تصرف کامل شهر سرت مبارزه می کنند، با این حال تصرف کامل شهر تاکنون ممکن نشده است. نیروهای وفادار به داعش در مرکز شهر سرت، ساختمان های استراتژیکی از جمله بیمارستان مرکزی و دانشگاه و سالن کنفرانس آواگادوگو را در اختیار دارند.

لیبی و آمریکا تخمین می زنند که چند صد نفر از نیروهای داعش در این منطقه از شهر سرت در حال مقاومت هستند.