ایتالیا آسیب پذیرترین از نظر شاخص استرس بانک های اروپایی

ایتالیا آسیب پذیرترین از نظر شاخص استرس بانک های اروپایی
نگارش از Euronews

براساس آزمون سنجش استرس بانک های اتحادیه اروپا، بانک هایی از ایتالیا، ایرلند و اتریش در بین بدترین بانک ها از نظر شاخص استرس قرار دارند.

براساس آزمون سنجش استرس بانک های اتحادیه اروپا، بانک هایی از ایتالیا، ایرلند و اتریش در بین بدترین بانک ها از نظر شاخص استرس قرار دارند.

در این میان مقام های بانکی اروپا، وضعیت بانک ام پی اس (مونته دی پاسکی دی سیه نا)، سومین بانک بزرگ ایتالیا را آسیب پذیرتر از بقیه ارزیابی کرده اند.

مقام های بانکی اروپا با این آزمایش آستانه مقاومت بانکها را در برابر شوکهای اقتصادی طی یک دوره سه ساله ارزیابی می کنند که در مورد بانک ایتالیایی ام پی اس رقم بدست آمده منفی ۲.۴۴ درصد است.

جوسپ دی تارانتو، اقتصاددان و استاده دانشگاه لوییس ایتالیا در این رابطه می گوید: «نمی توان مشکلات بانک ام پی اس را تکذیب کرد اما باید دانست که این مشکلات دوره ای و موقت هستند و نه ساختاری.»
این سومین آزمون سنجش استرس بانک ها در اتحادیه اروپا از زمان بحران اقتصادی در فاصله سالهای ۲۰۰۷ تا ۲۰۰۹ میلادی بشمار می رود.

در این آزمون ۵۱ بانک بزرگ در اتحادیه اروپا شرکت داشتند.

مطالب مرتبط