فرانسه؛ «زیستن مسالمت آمیز با یکدیگر در خطر است»

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
فرانسه؛ «زیستن مسالمت آمیز با یکدیگر در خطر است»

در پی حمله تروریستی در کلیسایی در شهر «سنت اتین دو رووره» که باعث قتل یک کشیش شد، دولت فرانسه از همه شهروندان خواسته تا از افتادن در دام جنگهای مذهبی پرهیز کنند. در همین حال میشل دلپوئش، فرماندار ناحیه رون-آلپ در گفتگو با یورونیوز بر لزوم همبستگی تاکید کرد.

میشل دلپوئش: «بار دیگر همه را به همبستگی و برادری فرا می خوانم. زیرا دشمنان جمهوری، دشمنان ارزشها و آزادیمان، تنها این سودا را در سر می پرورانند که جامعه فرانسه شقه شقه شود، دشمنی میان گروهها ریشه بدواند. باید علیه اینها واکنش نشان داد. اهمیت وحدت، روحیه برادری، جمهوری و جدیت را در حاکمیت قانون یادآور می شوم.»

یورونیوز: آیا دولت در خطر است؟

میشل دلپوئش: «دولت در خطر نیست. دولت، نیروی حاکمیت حق و قانون است. زیستن مسالمت آمیز با یکدیگر در خطر است. باید بسیار هوشیار بود و با توان بسیار از جمهوری و با یکدیگر زیستن پاسداری کرد. باید جامعه را به وحدت رساند و خواستار همبستگی شد. به خصوص باید از فرقه گرایی، پشت کردن به دیگران، افراط گرایی های فردی و مشخصا در خود فرو رفتن دوری کرد. این جمهوری و ارزشهای جمهوری است که متاسفانه از مدتی پیش در معرض حمله قرار گرفته است.»

یورونیوز: فرانسه در وضعیت فوق العاده بسر می برد. آیا به وضعیت فوق العاده تری خواهیم رفت؟ چنین چیزی وجود دارد؟ دولت چه تدابیری برای مکانهای مذهبی اتخاذ خواهد کرد؟

میشل دلپوئش: «وضعیت فوق العاده بستن مکانهای مذهبی را در صورت خطر در نظر می گیرد. این کاری بود که پیش تر هم انجام دادیم. در لیون دستور بسته شدن مسجدی را داده بودم. یادتان هست. باید آماده باشیم. حس مسئولیت و اعتمادم را نسبت به رهبران جامعه مسلمان یادآوری می کنم. باید بدانیم چه کسی موعظه می کند، چه کسی امام جماعت است، چه اتفاقی در مساجد روی می دهد. جامعه مسلمان باید به ما برای ارتقا و پاسداری ارزشهای جمهوری کمک کند. من دست یاری به سویشان دراز می کنم. به آنها اعتماد دارم. آینده پیش روی ماست.»

پس از حمله نیس، وضعیت فوق العاده تمدید شد و تدابیر امنیتی شدت گرفت. با اینحال بستن تمامی اماکن مذهبی کاری ناممکن به نظر می رسد. فرانسه بیش از ۴۰ هزار کلیسای کاتولیک و ۴ هزار کلیسای پروتستان دارد.