تصمیم دادگاه فرانسه علیه رییس صندوق بین المللی پول

تصمیم دادگاه فرانسه علیه رییس صندوق بین المللی پول
نگارش از امید لهبی

دادگاه تجدید نظر پاریس اعلام کرد که کریستین لاگارد، رییس صندوق بین المللی پول باید برای پاسخگویی به اتهاماتش در برابر دیوان دادگستری جمهوری فرانسه حاضر شود.

دادگاه تجدید نظر پاریس اعلام کرد که کریستین لاگارد، رییس صندوق بین المللی پول باید برای پاسخگویی به اتهاماتش در برابر دیوان دادگستری جمهوری فرانسه حاضر شود.

خانم لاگارد متهم است که در دوران تصدی بر وزارت دارایی فرانسه با سهل انگاری و سو استفاده از قدرت موجبات فساد مالی یک بازرگان را فراهم آورده است.

در این پرونده که در دوران ریاست جمهوری نیکولا سارکوزی مطرح شد وزارت دارایی فرانسه موافقت کرد که اختلاف بازرگانی به نام برنار تپی با بانک دولتی کردی لیونه بر سر فروش شرکت آدیداس از طریق دادگاه خصوصی داوری حل شود.

این دادگاه بانک را به پرداخت ۴۰۳ میلیون یورو خسارت محکوم کرد و دولت فرانسه نیز اقدامی برای تجدید نظر انجام نداد.

به گفته منتقدان، خانم لاگارد و دولت فرانسه اجازه نداشتند که حل اختلاف یک بانک دولتی را به بخش خصوصی واگذار کنند و رسیدگی به دعوا باید از طریق دادگاه عادی انجام میشد.

مطالب مرتبط