مهمترین سخنرانی ترامپ در جمع جمهوریخواهان

مهمترین سخنرانی ترامپ در جمع جمهوریخواهان
نگارش از Euronews

خبر کوتاه سرانجام دونالد ترامپ، نامزد جمهوریخواهان در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا مهمترین سخنرانی خود را در کنوانسیون ملی این حزب انجام می دهد.

خبر کوتاه

سرانجام دونالد ترامپ، نامزد جمهوریخواهان در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا مهمترین سخنرانی خود را در کنوانسیون ملی این حزب انجام می دهد. آقای ترامپ در چهارمین و آخرین شب برپایی این گردهمایی در شهر کلیولند ایالت اوهایو به همراه دخترش ایوانکا روی صحنه می رود. ایوانکا پیش از این سخنرانی، پدرش را به حضار معرفی خواهد کرد.

مطالب مرتبط