اعضای یک گروه سازمان یافتۀ قاچاق مهاجران در مقدونیه دستگیر شدند

اعضای یک گروه سازمان یافتۀ قاچاق مهاجران در مقدونیه دستگیر شدند
نگارش از Euronews

نوزده مظنون از جمله چند مامور پلیس در مقدونیه به اتهام قاچاق حداقل ۵۵۹ مهاجر دستگیر شدند.

نوزده مظنون از جمله چند مامور پلیس در مقدونیه به اتهام قاچاق حداقل ۵۵۹ مهاجر دستگیر شدند.

به گفته وزیر کشور مقدونیه مظنونان این باند تبهکار که همچنین به دزدی و قاچاق مواد مخدر و سلاح متهم هستند، همگی به جز سه نفر دستگیر شده اند.

میتکو کاوکف، وزیر کشور مقدونیه گفـت:«این گروه عملیات خود را از اوایل سال ۲۰۱۵ میلادی در سطح داخلی و بین المللی آغاز کرد، دست به فعالیت های جنایی و قاچاق مواد مخدر و مهاجران زد. برخی از ماموران پلیس در شهر وِلِس نیز از موقعیت خود سوء استفاده کرده و در فعالیت های غیرقانونی دست داشته اند.»

روز گذشته در کشور همسایه مقدونیه، صربستان نیز گروهی که در حال انتقال ده ها مهاجر غیرقانونی بودند، دستگیر شدند.

کشورهای اروپایی مرزها و دروازه های ورودی را تنگتر از همیشه کرده اند اما همچنان هزاران مهاجر از خاورمیانه، آسیا و آفریقا رو به اروپا دارند.

یکی از مسیرهای زمینی رسیدن به کشوری ثروتمند در اتحادیه اروپا مسیری است که از مقدونیه و صربستان می گذرد.