نیروهای امنیتی فرانسه با حضور داوطلبان تقویت می شود

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
نیروهای امنیتی فرانسه با حضور داوطلبان تقویت می شود

رئیس جمهوری فرانسه همزمان با تمدید شدن دوره وضعیت اضطراری، نیروی ذخیره پلیس و ژاندارمری را فراخواند.

ما در حال حاضر ۱۲ هزار نیروی ذخیره برای ژاندارمری و پلیس داریم

فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه

پیش تر نیز از داوطلبان فرانسوی دعوت شده بود تا به نیروهای امنیتی بپیوندند. فرانسوا اولاند بامداد روز چهارشنبه گفت: «من تصمیم گرفته ام که همه زنان و مردانی را فرا بخوانم که همزمان با تحصیل یا اشتغالشان متعهد شده اند که از فرانسوی ها محافظت کنند. من درباره شما حرف می زنم. بنابراین ما در حال حاضر ۱۲ هزار نیروی ذخیره برای ژاندارمری و پلیس داریم.»

۱۲ هزار نیروی ذخیره شامل ۹ هزار نیروی ژاندارمری و ۳ هزار نیروی پلیس می شود.

پس از حمله شهر نیس در شامگاه چهاردهم ژوئیه، رئیس جمهوری فرانسه به منظور تقویت تدابیر امنیتی به شمار نیروهای پلیس و ژاندارمری در عملیات گشت زنی افزوده است. همچنین تا ۱۰ روز دیگر ۱۵ هزار تن به نیروهای ذخیره فرانسه افزوده می شود.

حمله نیس که علاوه بر ۸۴ کشته، ۳۳۱ مجروح برجاگذاشت سبب شد تا انتقادهای زیادی را نسبت به دستگاه امنیتی برانگیزد.