کاهش میزان طلبهای بانکهای اسپانیایی که درباره بازپرداخت آنها تردید وجود دارد

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
کاهش میزان طلبهای بانکهای اسپانیایی که درباره بازپرداخت آنها تردید وجود دارد

در اسپانیا برای هجدهمین ماه پیاپی میزان طلبهای بانکها که نسبت به بازپرداخت آنها شک و تردید وجود دارد کاهش یافته است. در حال حاضر ۹.۸ درصد کل طلبهای بانکها شامل این ریسک می شود این در حالی است که نسبت به یک سال پیش کاهش ۱.۶ درصدی داشته است.

سیاستهای بانک مرکزی اروپا و تدابیر دولت اسپانیا در این تحول مثبت نقش مهمی داشته اند. اتحادیه اروپا برای نجات بانکهای اسپانیایی ۴۰ میلیارد یورو کمک مالی اعطا کرده است.