روایت شاهدان حادثه نیس از تجربه ای تلخ در روز جشن ملی

روایت شاهدان حادثه نیس از تجربه ای تلخ در روز جشن ملی
نگارش از Euronews

وحشت و ترس، احساسی است که شاهدان عینی و نجات یافتگان حمله مرگبار پنج شنبه شب در شهر «نیس» آن را تجربه کردند.

وحشت و ترس، احساسی است که شاهدان عینی و نجات یافتگان حمله مرگبار پنج شنبه شب در شهر «نیس» آن را تجربه کردند. این حمله مرگبار که جشن روز ملی فرانسه را پایانی تلخ بخشید، دست کم ۸۴ کشته و ده ها زخمی بجا گذاشت.

کریم لامارا، یکی از نجات یافتگان این حمله می گوید: «بله مردم روی زمین افتاده بودند. خیلی خیلی زیاد. همه جا مردم روی زمین افتاده بودند. سعی می کردم که نگاه نکنم. سعی کردم به بالا نگاه کنم. نمی خواستم ببینم، خیلی دردناک بود. خیلی درناک بود.»

او ادامه می دهد: «خیلی ها گریه می کردند.بعضی ها سراپا خونین بودند. مردم گریه می کردند. هرجا نگاه می کردی مردم غرق در خون بودند. خیلی ناراحت کننده بود.»

اندی شاو، شاهد عینی حادثه می گوید: «من به طرفی که کامیون به آن سمت می آمد راه می رفتم. من به همان سمت رفتم و به خیابان کناری رسیدم. اول صدای بلند برخورد چیزی و بعد صدای فریاد آمد و همه به سمتی که من بودم میدویدند. من هم شروع به دویدن کردم. همسرم خیلی وحشتزده شد بنابراین هر دو شروع به دویدن کردیم.»

او می افزاید: «آپارتمان ما درست در تقاطع بعدی و در خیابان کناری آن محل حادثه است. تمام شب صدای آژیر می آمد. مردم فرار می کردند و در انتهای خیابان سربازانی بودند که از ورود مردم به خیابان جلوگیری می کردند. حقیقتا دلخراش بود.»

مطالب مرتبط