انتقاد شدید فرانسه به انتصاب مانوئل باروسو در گلدمن ساکس

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
انتقاد شدید فرانسه به انتصاب مانوئل باروسو در گلدمن ساکس

فرانسه از اتحادیه اروپا خواسته است که قواعدش درباره کمیسرهایی که بعد از ترک پست شان قصد دارند شغل و منصبی کسب کنند را سخت تر کند.

واکنش فرانسه بدنبال انتصاب خوزه مانوئل باروسو، رئیس پیشین کمیسیون اروپا بعنوان مشاور بانک آمریکایی گلدمن ساکس ابراز شده که انتقادات گسترده ای برای وی در پی داشته است.

هارلم دزیر، وزیر مشاور فرانسه در امور اروپا در پارلمان فرانسه در این باره گفت: «از نظر اخلاقی، سیاسی و قواعد حرفه ای، این اشتباه از طرف آقای باروسو است. این بدترین آسیبی است که رئیس سابق کمیسیون می تواند به پروژه اروپایی در لحظه تاریخی ایی بزند که این پروژه نیازمند حمایت و تقویت است. آقای باروسو با این انتخاب به ضد اروپایی ها کمک می کند، من رسما از او می خوام این منصب را رد کند.»

نخست وزیر سابق پرتغال توسط بانک سرمایه گذاری گلدمن ساکس برای استفاده از مشاوره هایش در زمینه خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا استخدام شده است.

آقای باروسو هیچ قاعده ای را نقض نکرده و قانون ۱۸ ماه دور ماندن از کار در بخش خصوصی را رعایت کرده است. قرار است از این به بعد قانون سخت تری برای حفظ اطلاعات محرمانه برقرار شود که رئیس کمیسیون نتواند تا ده سال در بخش خصوصی استخدام شود.

گلدمن ساکس همراه با بانک های دیگر با این انتقادات مواجه اند که تلاش دارند نفوذ خود را به عرصه سیاسی گسترش دهند.

انتصاب باروسو، یکی از آخرین موارد مناسبات فساد زایی است (revolving doors) از رابطه بین سیاست و تجارت که مقامات سابق اتحادیه اروپا در آن دخیل اند.