کامرون رفت گربه اش ماند

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
کامرون رفت گربه اش ماند

دیوید کامرون بدنبال استعفایش اقامتگاه و دفتر کار رسمی نخست وزیری بریتانیا پلاک ۱۰ در خیابان داونینگ لندن را ترک می کند اما گربه معروف اقامتگاه می ماند.

به گفته یک سخنگوی دولت، «لری» به یکی از کارمندان شاغل در اقامتگاه نخست وزیر تعلق دارد و نه دیوید کامرون و به همین دلیل هم عمارت نخست وزیری را ترک نمی کند.

لری اولین گربه ای است که نامش برای اولین بار توسط نخست وزیری در پارلمان برده می شود.

دیوید کامرون در آخرین حضورش در پارلمان بریتانیا بعنوان نخست وزیر با بذله گویی گفت:«این شایعه پیچیده که من به نوعی لری را دوست ندارم، نه، دوستش دارم و عکسی دارم که این ادعا را ثابت می کند. متاسفانه نمی توانم لری را با خود ببرم، در اقامتگاه همراه کارکنانی که بسیار دوستش می دارند، همانگونه که من دوستش دارم، می ماند.»

لری که بعدها برای دور نگاه داشتن موش از خیابان داونینگ و پیرامون اقامتگاه نخست وزیری بخدمت گرفته شد به هنگام مراسم های ویژه در برابر اقامتگاه نخست وزیر بریتانیا و خبرنگاران و دوربین ها پرسه می زند.