تحقیقات مقامات مالیاتی آمریکا از شاخه فیسبوک در ایرلند

Access to the comments نظرها
نگارش از Soroush Alavi
تحقیقات مقامات مالیاتی آمریکا از شاخه فیسبوک در ایرلند

اداره مالیات ایالات متحده آمریکا متعلق به وزارت خزانه داری این کشور، تحقیقاتی درباره فعالیتهای شاخه فیسبوک در ایرلند آغاز کرده است.

اظهارنامه مالیاتی سال ۲۰۱۰ فیسبوک مورد بررسی دقیق قرار گرفته و در این اظهارنامه حقوقی از این شبکه اجتماعی به شاخه ایرلند آن منتقل شده که توجه بازرسان را به خود جلب کرده است. این تحقیقات و عدم همکاری فیسبوک با بازرسان، به شکایت مالیاتی از این شبکه اجتماعی منجر شده است.

فیسبوک همانند شرکتهای چند ملیتی بزرگ مانند گوگل و یا اپل همواره در مظان اتهام تقلب و فرار مالیاتی قرار دارد. ادعا شده این نوع از شرکتها با استفاده از عملیاتهای پیچیده مالی و یا با انتقال قسمت بزرگی از فعالیت و یا درآمد خود به کشورهایی مانند ایرلند با قوانین و مقررات مالیاتی سبک، از پرداخت میلیونها دلار مالیات سرباز زده اند.