کاوشگر جونو با موفقیت در مدار مشتری قرار گرفت

کاوشگر جونو با موفقیت در مدار مشتری قرار گرفت
نگارش از Euronews

کاوشگر جونو پس از پیمودن بیش از ۶۰۰ میلیون کیلومتر، بامداد روز سه شنبه وارد مدار سیارۀ مشتری شد.

کاوشگر جونو پس از پیمودن بیش از ۶۰۰ میلیون کیلومتر، بامداد روز سه شنبه وارد مدار سیارۀ مشتری شد. این کاوشگر توسط سازمان فضانوردی آمریکا، ناسا در اوت ۲۰۱۱ به فضا پرتاب شد و طبق این برنامۀ تحقیقاتی، پس از قرار گرفتن در مدار مشتری بمدت ۲۰ ماه ۳۷ بار این سیاره را دور خواهد زد.

کاوشگر بدون سرنشین جونو اطلاعاتی از قبیل میزان نیروی جاذبه، شرایط جوی این سیاره و میدان مغناطیسی آن را طی این مدت ضبط و به زمین ارسال خواهد کرد.

ناسا می گوید، هدف از این برنامه کسب اطلاعاتی در مورد چگونگی تشکیل منظومۀ شمسی و عناصر سازندۀ سیارۀ مشتری یا ژوپیتر است.

کاوشگر جونو طی این مدت انرژی لازم برای چرخیدن حول مدار مشتری را از طریق خورشید کسب خواهد کرد. این کاوشگر به سه بال به طول ۹ متر مجهز است که با بیش از ۱۹ هزار سلول خورشیدی به طور مستقل انرژی لازم برای این ماموریت را تامین می کند.