روز دوم رقابتهای جودو، جایزه بزرگ مغولستان

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
روز دوم رقابتهای جودو، جایزه بزرگ مغولستان

رقابتهای جودوی جایزه بزرگ اولان باتور روز شنبه در اوزان مختلف ادامه یافت و طی آن در منهای ۷۳ کیلوی مردان، جودوکاری از روسیه مدال طلا را از آن خود کرد.

لئو فوگل در فینال رودرروی باتگرل باتستسگ از کشور میزبان قرار گرفت و موفق شد حریف مغول خود را با امتیاز وازاآری از پیش روی بردارد.

اما در فینال دسته منهای ۸۱ کیلوی مردان، داگواسورن نیامسورن و ژارومیر موسیل روی تاتامی حاضر شدند و در پایان این نیامسورن مغول بود که با غلبه بر حریف خود از جمهوری چک، شادی را به کاروان میزبان هدیه کرد.

در نهایت در قسمت زنان و دسته منهای ۷۰ کیلو، این ژاپنی ها بودند که مدال طلا را از آن خود کردند. ارینا آیکه در فینال دست به کار بزرگی زد و نارانجارگال سندآیوش از مغولستان را با امتیازهای یوکو و وازاآری از پیش روی برداشت. جودوکارانی از مغولستان و کرواسی در این وزن مشترکا به مدال برنز رسیدند.