تبعات خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا

Access to the comments نظرها
نگارش از Soroush Alavi
تبعات خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا

تنزل رتبه اعتباری بریتانیا توسط موسسه اعتبارسنجی استاندارد اند پور پس از ۵۰ سال حفظ رتبه «آی سه گانه مثبت AAA» یکی از تبعات مهم نتیجه همه پرسی در بریتانیا مبنی بر خروج این کشور از اتحادیه اروپا است.

تغییر و تحول و اختلال در روابط تجاری بازرگانی بین این کشور و اتحادیه اروپا از دیگر تبعات این خروج محسوب می شود.

بریتانیا باید برای تبیین مجدد این روابط با اتحادیه اروپا، یکی از بزرگترین بازارهای دنیا، مذاکره کند. پیش بینی می شود روند این مذاکرات بسیار طولانی باشد امری که می تواند ضرر زیادی به اقتصاد بریتانیا وارد آورد. در این راستا سسیلیا ملمستروم، کمیسر اروپایی در امور بازرگانی اعلام کرده پیش از خروج کامل بریتانیا، اتحادیه اروپا نمی تواند به پای میزه مذاکره رود.