دیدار وزیر اول اسکاتلند با رهبران اتحادیه اروپا بر سر حفظ اسکاتلند در اتحادیه اروپا

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
دیدار وزیر اول اسکاتلند با رهبران اتحادیه اروپا بر سر حفظ اسکاتلند در اتحادیه اروپا

نیکلا استرجن، وزیر اول اسکاتلند می گوید برغم رای هفته گذشته بریتانیا، اسکاتلند قصد دارد در اتحادیه اروپا بماند.

برای همین منظور وزیر اول اسکاتلند امروز چهارشنبه در رشته دیدارهای خود با رهبران بلند پایه اتحادیه اروپا در زمینه گزینه های مطرح گفتگو می کند.

نیکلا استرجن پس از دیدار با مارتین شولتز، رئیس پارلمان اروپایی گفت: «ما در مراحل اولیه این روند هستیم. من تمایل اسکاتلند به حفظ روابط با اتحادیه اروپا را خیلی روشن تصریح کردم. چالش های مطرح در یافتن مسیرمان را دست کم نگرفته ام. و این اولین دیدار مهم از رشته دیدارهایی است که امروز در بروکسل دارم. مردم درک می کنند که اسکاتلند برخلاف دیگر بخش های بریتانیا نمی خواهد اتحادیه اروپا را ترک کند.»

مهمترین گزینه مطرح برپایی دومین همه پرسی برای جدایی اسکاتلند از پادشاهی بریتانیاست آنهم تنها دو سال پس از همه پرسی قبلی.؛ گزینه ایی که در این برهه خاص اتحاد پادشاهی بریتانیا را بیش از هر زمان دیگری در معرض تهدید قرار می دهد.