پاپ کشورهای اروپایی را به مهربانی با پناهجویان فراخواند

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
پاپ کشورهای اروپایی را به مهربانی با پناهجویان فراخواند

خبر کوتاه

پاپ فرانچسکو در میان پناهجویانی که به دعوت او به واتیکان آمده بودند از کشورهای اروپایی خواست که از پناهجویان استقبال کنند.

رهبر کاتولیکهای جهان در سخنرانی خود گفت که پناهجویان برادران ما هستند و یک مسیحی هیچکس را از خود نمی راند.

پاپ فرانچسکو در سفر دو ماه قبل به یونان چند پناهجوی سوری را با خود به واتیکان آورد.