مجارها برای حمایت از تیم ملی شان در جام ملت های اروپا شلوار ورزشی می پوشند

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
مجارها برای حمایت از تیم ملی شان در جام ملت های اروپا شلوار ورزشی می پوشند

فوتبال در مجارستان چیزی بیش از یک ورزش است. مردم در سراسر کشور به آن علاقه دارند و در جریان بازی های جام ملت های اروپا (یورو ۲۱۰۶) بی صبرانه در انتظار پیروزی هایی هستند که تیم شان به ارمغان می آورد.

این ورزش در بین اقشار مختلف مردم جای خود را باز کرده است. آنها که با جسم و روح خود آن را حس می کنند در حرکتی جمعی به یکبار تصمیم گرفتند که با «شلوار ورزشی» سر کار حاضر شوند؛ شلواری که از لباس دروازه بان تیم ملی فوتبال شان الهام گرفته شده و برای حمایت از تیم ملی مجارستان پوشیده می شود.

این شلوار بر شیوه زندگی آنها نیز تاثیر گذار بوده و دیگر عرصه ها چون مد را هم دربرگرفته است. خبرنگار یورونیوز به سراغ دو تن از شهروندان بوداپشت رفته است. یکی از آنها گفت: «نمی توانید شلورهای ورزشی تیم مجارستان را پیدا کنید، همه به حراج رفته اند. دیر شده و نمی تواند جایی اثری از آنها پیدا کنید. ما مجارها لباس ویژه ای داریم که فقط به ما تعلق دارد و در تیم ما دیده می شود.»

تب فوتبال در بین مجارها همه را گرفته است. آنها تشویق و حمایت از تیم شان را به نوعی وظیفه خود می دانند. دیگر شهروند بوداپشت هم افزود: «ما که باید کار کنیم نمی توانیم به ورزشگاه برویم و تیم مان را تشویق کنیم. از اینرو به این شیوه [با پوشیدن شلوار ورزشی] حمایت خود را از تیم ملی مجارستان نشان می دهیم.»

گویی مجارها می خواهند موفقیت تیم شان را در یورو ۲۰۱۶ با پوشیدن این شلوارها تضمین کنند.