دیدار بان کی مون از اردوگاه پناهجویان در جزیره لسبوس

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
دیدار بان کی مون از اردوگاه پناهجویان در جزیره لسبوس

خبر کوتاه

بان کی مون، دبیرکل سازمان ملل متحد روز شنبه هجدهم ژوئن (۲۹ خرداد) با حضور در جزیره لسبوس یونان از دو اردوگاه پناهجویان بازدید کرد. در این دیدار مقامهای رسمی یونان نیز حضور داشتند. در این دو اردوگاه در مجموع حدود سه هزار و چهارصد پناهجو زندگی می کنند و بیشتر آنها احتمالا به ترکیه بازگردانده خواهند شد.