حبس ابد برای مشارکت کنندگان در کشتار ده ها مسلمان در هند

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
حبس ابد برای مشارکت کنندگان در کشتار ده ها مسلمان در هند

خبر کوتاه

دادگاهی در هند ۱۱ نفر را به علت مشارکت در قتل ده ها نفر از مسلمانان طی شورش های سال ۲۰۰۲ در ایالت گجرات به حبس ابد محکوم کرده است.

۱۲ نفر دیگر هم به علت اتهامات مختلف از جمله ایجاد آتش سوزی به هفت سال زندان محکوم شده اند.

در جریان این رشته شورش های مذهبی که دو ماه طول کشید دست کم یک هزار تن، اغلب مسلمان کشته شدند.