هزار نفر در رژه افتخار دگرباشان جنسی در کی یف شرکت کردند

هزار نفر در رژه افتخار دگرباشان جنسی در کی یف شرکت کردند
نگارش از Euronews

خبر کوتاه حدود هزار نفر از مردم کی یف، پایتخت اوکراین روز یکشنبه در رژه افتخار دگرباشان جنسی شرکت کردند.

خبر کوتاه

حدود هزار نفر از مردم کی یف، پایتخت اوکراین روز یکشنبه در رژه افتخار دگرباشان جنسی شرکت کردند. تدابیر امنیتی شدیدی جهت برگزاری آرام این راهپیمایی اتخاذ شده بود.

گروههای راست افراطی هفته گذشته تهدید کرده بودند که در جریان برگزاری این راهپیمایی اخلال ایجاد خواهند کرد.

چندین هزار مامور پلیس وظیفه تامین امنیت رژه امسال دگرباشان در کی یف را برعهده داشتند.

سال گذشته رژه افتخار دگرباشان جنسی در کی یف تنها نیم ساعت پیش از آغاز آن به دلیل تهدیدهای صورت گرفته از جانب گروههای راست افراطی، لغو شده بود.

مطالب مرتبط