رشد ضعیف فعالیتهای بخش ساخت و ساز و تولیدات در حوزه پولی یورو

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
رشد ضعیف فعالیتهای بخش ساخت و ساز و تولیدات در حوزه پولی یورو

فعالیتهای بخش تولیدات و ساخت و ساز در حوزه پولی یورو در ماه مه رشدی ضعیف داشته است. شاخص موسسه مالی و مطالعات اقتصادی مارکیت از این بخش ۵۱.۵ واحد گزارش شده که نسبت به ماه آوریل ۰.۲ واحد افت دارد.

تحقیقات ماهانه مارکیت نشان می دهد این فعالیتها در آلمان، صاحب برترین اقتصاد در حوزه پولی یورو به خود شتاب گرفته است.

اما فرانسه، دومین قدرت اقتصادی منطقه بدلیل کاهش حجم سفارشهای دریافتی بخش تولیدات و ساخت و ساز، فعالیتهای آنرا در ماه مه با افتی نسبی تجربه کرده است. شاخص مارکیت از این فعالیتها به زیر رقم ۵۰ واحد سقوط کرده است.