دادگاه تجدیدنظر حکم کاپیتان کوستاکونکوردیا را تایید کرد

دادگاه تجدیدنظر حکم کاپیتان کوستاکونکوردیا را تایید کرد
نگارش از Euronews

خبر کوتاه دادگاه تجدید نظر ایتالیا روز سه شنبه حکم ۱۶ سال زندان برای کاپیتان سابق کشتی کوستاکونکوردیا را تایید کرد.

خبر کوتاه

دادگاه تجدید نظر ایتالیا روز سه شنبه حکم ۱۶ سال زندان برای کاپیتان سابق کشتی کوستاکونکوردیا را تایید کرد. فرانچسکو اسکتینو متهم است که در سال ۲۰۱۲ با خطا در هدایت این کشتی موجب برخورد آن با صخره ها شده و ۳۲ نفر را به کام مرگ کشانده است.

کاپیتان این کشتی پیش از تخلیۀ مسافران عرشه را ترک کرده بود. اتهامات وی قتل، رها کردن کشتی و غرق کردن این کشتی بود و دادگاه اولیه وی را پس از دو سال تحقیق و محاکمه در فوریۀ ۲۰۱۵ مجرم شناخت.

کشتی کوستاکونکوردیا روز چهاردهم ژانویۀ ۲۰۱۲ به دلیل نزدیکی بیش از حد به جزیرۀ جیلیو با صخره های ساحلی برخورد کرد و واژگون شد.

مطالب مرتبط