واکنش ها به کشته شدن گوریل ۱۷ ساله در باغ وحشی در آمریکا

واکنش ها به کشته شدن گوریل ۱۷ ساله در باغ وحشی در آمریکا
نگارش از Euronews

خبر کوتاه کشته شدن هارامبه، گوریل ۱۷ ساله ای که توسط نگهبانان باغ وحشی در آمریکا برای نجات جان یک کودک سه ساله از پای درآمد، با واکنش های مختلفی از سوی متخصصان و کاربران شبکه های اجتماعی روبرو شده…

خبر کوتاه

کشته شدن هارامبه، گوریل ۱۷ ساله ای که توسط نگهبانان باغ وحشی در آمریکا برای نجات جان یک کودک سه ساله از پای درآمد، با واکنش های مختلفی از سوی متخصصان و کاربران شبکه های اجتماعی روبرو شده است.

مسئولان این باغ وحش می گویند برای نجات جان این کودک سه ساله که به داخل محدودۀ زندگی گوریل باغ وحش چینچیناتی سقوط کرده بود، اقدام به کشتن این گوریل ۱۸۰ کیلویی کرده اند. مسئولان این باغ وحش همچنین تاکید می کنند که به دلیل حساس بودن مساله، ترجیح داده اند به جای خطر استفاده از داروی بیهوشی و واکنش احتمالی این گوریل که ممکن بود به قیمت جان این کودک تمام بشود، کشتن گوریل نر ۱۷ ساله را انتخاب کنند.

والدین این کودک در نامه ای ضمن ابراز تاسف از مرگ این گوریل می گویند قدردان مسئولان این باغ وحش هستند که ناچار شده اند برای نجات جان پسر خردسال آنها تصمیمی دردناک بگیرند اما در مقابل، دوستداران حیوانات در آمریکا والدین این کودک را به بی توجهی و عدم مراقبت از کودک سه سالۀ خود متهم می کنند.

کودک مذکور به دلیل جراحات سطحی در بیمارستان بستری شده و پزشکان حال وی را مناسب توصیف می کنند.

این اتفاق روز شنبه و در باغ وحش سینسیناتی رخ داده و تا روز دوشنبه ۱۳ طومار برای تحریم این باغ وحش و ساختن بنای یادبود برای هارامبه با امضای هزاران نفر منتشر شده است.