رئیس جمهوری پیشین چاد به حبس ابد محکوم شد

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
رئیس جمهوری پیشین چاد به حبس ابد محکوم شد

حسین حبری، هفتمین رئیس جمهوری چاد روز دوشنبه به اتهام جنایت علیه بشریت در دادگاه سنگال به حبس ابد محکوم شد.

تجاوز، شکنجه، دستور به قتل و برده داری جنسی از دیگر اتهاماتی است که دادگاه، این مقام پیشین را در خصوص ارتکاب آن محکوم شناخته است.

حسین حبری اتهام دستور قتل ۴۰ هزار تن را در دوران حکومتش رد کرده است. وی از سال ۱۹۸۲ تا ۱۹۹۰ ریاست جمهوری را در چاد برعهده داشت.

این نخستین دادگاهی است که با حمایت اتحادیه آفریقا برای بررسی پرونده یک متهم به نقض حقوق بشر برپا شده است.