واکنش ها به محکومیت دیکتاتور سابق چاد به حبس ابد

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
واکنش ها به محکومیت دیکتاتور سابق چاد به حبس ابد

محکومیت حسین حبری، دیکتاتور سابق چاد به حبس ابد با واکنش هایی همراه بوده است. دادگاه سنگال حسین حبری را در زمینه جنایت علیه بشریت، تجاوز، شکنجه، صدور دستور قتل و برده داری جنسی مجرم شناخت.

کلمان ابایفوتا، رئیس انجمن قربانیان چاد با استقبال از این حکم گفت: «حسین حبری تصورش را هم نمی کرد که روز در برابر دادگاه حاضر شود. ما برای رسیدن به این نقطه مبارزه کردیم و سرانجام به خواست خود رسیدیم.»

فاطمه تیانگدوم، یکی از قربانیان اقدامات رئیس جمهوری سابق چاد هم گفت: «برای من در این مرحله مهم فقط محکومیت حسین حبری است و پرداخت غرامت در مرحله بعد قرار دارد.»

با این حال دیکتاتور سابق چاد اتهام صدور دستور قتل ۴۰ هزار تن در دوران حکومتش طی سال های ۱۹۸۲ تا ۱۹۹۰ را رد کرده است.

ابراهیم دیاوار، وکیل حبری که از صدور حکم مذکور ناخرسند است گفت: «حکم دادگاه ما را کاملا مایوس کرد. برای اینکه با توجه به روند دادگاه و شواهدی که دال بر بیگناهی رئیس جمهور حبری آورده بودیم انتظار داشتیم که او تبرئه شود.»

در مقابل آسان دیاو نادیه، وکیل قربانیان حکم دادگاه را برای آینده آفریقا مفید خواند و گفت: «این حکم به تمام صاحبان قدرت یا آنهایی که در آفریقا در سودای رسیدن به قدرت هستند درس خوبی می دهد. امروزه نمی توان دیگر در سایه مصونیت قضایی به نقض گسترده حقوق بشر دست زد.

این دادگاه تاریخی، نخستین آن برای بررسی اتهامات یک مقام متهم به نقض حقوق بشر در آفریقاست که با حمایت اتحادیه آفریقا تشکیل شد.