خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا نگرانی اصلی رهبران گروه هفت

خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا نگرانی اصلی رهبران گروه هفت
نگارش از Euronews

رهبران هفت کشور صنعتی جهان در روز دوم و نهایی اجلاس خود در شهر ایسه شیمای ژاپن در مورد خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا و تبعات آن بر رشد اقتصاد جهان، ابراز نگرانی…

رهبران هفت کشور صنعتی جهان در روز دوم و نهایی اجلاس خود در شهر ایسه شیمای ژاپن در مورد خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا و تبعات آن بر رشد اقتصاد جهان، ابراز نگرانی کردند.

در بیانیه روز جمعه این نشست آمده است که خروج بریتانیا اشتغالزایی، سرمایه گزاری و تجارت را دچار مشکل جدی خواهد کرد و تهدید دیگری برای رشد اقتصاد جهان بشمار خواهد امد.

نگرانی گروه هفت موید نظر صندوق بین المللی پول است خروج بریتانیا را فاقد هرگونه تاثیر مثبت بر اقتصاد این کشور و اتحادیه اروپا می داند.

دیوید کامرون، نخست وزیر بریتانیا گفت که این یک نشست آکادمیک و علمی نیست که در پایان آن آمار و ارقامی اعلام کنند. اگر بخواهید بازار واحد اروپا را ترک کنید، دسترسی به آن نخواهید داشت و اگر دسترسی به آن نداشته باشید، تاثیرش را بر اقتصاد خود می بینید و این پیامدهای خود را دارد.

آقای کامرون تاکید کرد که بریتانیا بر اساس آنچه مردم انتخاب کنند، راه خود را خواهد ساخت. اما هشدار داد که خروج از اتحادیه به اقتصاد کشور ضربه وارد می کند و مبادلات تجاری با کشورهای دیگر نظیر ژاپن را پیچیده خواهد کرد.

مطالب مرتبط