پروژه برقراری ارتباط از طریق چشم با هدف پذیرش پناهجویان

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
پروژه برقراری ارتباط از طریق چشم با هدف پذیرش پناهجویان

«چهار دقیقه تماس چشمی بهتر از هر چیز دیگری مردم را به یکدیگر نزدیک می کند». این تئوری آرتور آرون روانشناس آمریکایی است. سازمان عفو بین الملل لهستان در چهارچوب یکی از برنامه هایش که «فراتر از مرزها» نام دارد و به دنبال شکستن موانع ارتباطی میان پناهجویان و مردم اروپا است، این تئوری را آزمود و به نتایج جالبی دست یافت.

در این فیلم که در ماه آوریل در برلین تهیه شده است، مردمی از سنین مختلف و پس زمینه های قومی متفاوت روبروی هم می نشینند و برای چهار دقیقه به چشم های هم می نگرند. کاری که سرآغازی است برای لبخند، خنده، گفتگو میان آنها و گاه جاری شدن اشک از چشمانشان.

فیلم از یوتیوب/عفو بین الملل لهستان