سوگند رییس جدید دولت تایوان در سکوت خبری رسانه های چین

سوگند رییس جدید دولت تایوان در سکوت خبری رسانه های چین
نگارش از Euronews

سای اینگ ون، به عنوان اولین رییس زن دولت تایوان روز جمعه سوگند خورد.

سای اینگ ون، به عنوان اولین رییس زن دولت تایوان روز جمعه سوگند خورد. وی در نخستین سخنرانی خود با لحنی آشتی جویانه چین را به «گفتگوی مثبت» دعوت کرد. خانم اینگ ون گفت که به منظور حفظ منافع مردم چین و تایوان، دو دولت باید اختلافات تاریخی را کنار بگذارند و مشکلات فی مابین را با مذاکره حل و فصل کنند.

در مقابل چین که استقلال تایوان را به رسمیت نمی شناسد و آن را تنها جزیره ای از سرزمین اصلی می داند از خانم اینگ ون خواست اجماع شفاهی سال ۱۹۹۲ را به رسمیت بشناسد. بر اساس این اجماع، دو طرف توافق کردند که تنها یک «چین» وجود دارد.

با این حال مراسم سوگند خانم اینگ ون با سکوت خبری رسانه های چین مواجه شد و حتی کاربران اینترنت به دلیل فیلترینگ قادر به دسترسی به صفحه هایی که حاوی نام تایوان و رییس دولت جدیدش بود، نشدند.

مطالب مرتبط