شکایت علیه بانک مرکزی اروپا در آلمان

Access to the comments نظرها
نگارش از Soroush Alavi
شکایت علیه بانک مرکزی اروپا در آلمان

دادگاه عالی قانون اساسی آلمان در کارلسروهه شکایتی علیه بانک مرکزی اروپا و سیاستهای پولی این نهاد دریافت کرده است.

تعدادی از اساتید دانشگاه و مدیران شرکتها در آلمان این شکایت را تسلیم دادگاه قانون اساسی کرده اند. در این شکایت اجرای برنامه بازخرید ماهانه اوراق قرضه دولتی و شرکتها، خارج از اختیارات و صلاحیت بانک مرکزی اروپا ارزیابی شده است.

بانک مرکزی اروپا برای تنظیم نرخ تورم در حوزه پولی یورو و افزایش روند رشد اقتصادی این منطقه سیاستهای پولی حمایتی خود را تقویت کرد. این نهاد ماهانه هشتاد میلیارد یورو اوراق قرضه بازخرید می کند.

در این راستا ینس وایدمن، رییس بانک مرکزی آلمان و عضو هیئت مدیره بانک مرکزی اروپا، ضمن حمایت از ماریو دراگی، رییس بانک مرکزی اروپا اعلام کرده سیاستهای پولی این نهاد اروپایی توجیه دارد و نباید استقلال آن زیر سئوال رود.