اقامه دعوی صندوق دولتی نروژ علیه فولکس واگن

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
اقامه دعوی صندوق دولتی نروژ علیه فولکس واگن

صندوق دولتی نروژ علیه شرکت خودروسازی فولکس واگن اقامه دعوی خواهد کرد. بزرگترین صندوق دولتی دنیا و چهارمین سهامدار بزرگ این کمپانی خودروسازی ضمن تایید این مطلب در روزنامه فایننشیال تایمز، دلیل این اقدام را ضرر و زیانی اعلام کرده که پس از بحران در شرکت فولکس واگن متوجه این صندوق شده است.

پس از فاش شدن رسوایی تعبیه نرم افزارهای غیرقانونی در یازده میلیون دستگاه از خودروهای فولکس واگن، ارزش بورس این صندوق به شدت کاهش یافته است.