فارک به سیاست استفاده از کودکان در جنگ پایان می دهد

Access to the comments نظرها
نگارش از امید لهبی
فارک به سیاست استفاده از کودکان در جنگ پایان می دهد

دولت کلمبیا و شبه نظامیان فارک با انعقاد موافقت نامه ای درباره عدم بکارگیری کودکان در جنگ یک گام دیگر به برقراری صلح نزدیکتر شدند. بر اساس این توافق قرار است فارک بکارگیری سربازان کودک زیر پانزده سال را پایان دهد.

بر سر عدم مجازات کودکان به عنوان قربانیان سیاست و جامعه به نتیجه رسیدیم و قرار است با آنها مانند سایر کودکان برخورد شود، نه مثل جنایتکاران

رییس هیات مذاکره کننده دولت کلمبیا می گوید: «سه موضوع مهم اعلام شد، پایان دادن به بکارگیری سربازان زیر پانزده سال، بررسی جدا شدن تدریجی کودکان زیر هجده سال از فارک و ایجاد برنامه کامل برای حمایت از کودکانی که جنگ را ترک می کنند.»

هنوز هیچ تاریخ مشخصی برای اجرای توافق اعلام نشده اما قرار است به محض موافقت درباره تشریفات حمایت از کودکان زیر پانزده سال، فارک آنها را از اردوگاههای خود خارج کند.

مذاکره کننده فارک می گوید: «با دولت بر سر عدم مجازات کودکان به عنوان قربانیان سیاست و جامعه به نتیجه رسیدیم و قرار است با آنها مانند سایر کودکان برخورد شود، نه مثل جنایتکاران.»

بر آورد می شود که گروه فارک هفت هزار نیروی مسلح در اختیار داشته باشد. از آغاز جنگ داخلی میان دولت کلمبیا و فارک در سال ۱۹۶۴ میلادی نزدیک به ۲۲۰ هزار نفر کشته شده اند.