کوبا؛ راهپیمایی همجنسگرایان در هاوانا

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
کوبا؛ راهپیمایی همجنسگرایان در هاوانا

خبر کوتاه

صدها نفر از همجنسگرایان کوبایی و اعضای جامعه دگرباشان جنسی روز شنبه در هاوانا به همراه دهها تن از حامیان و فعالان اجتماعی راهپیمایی کردند.

همجنسگرایان در سالهای اولیه انقلاب کوبا به زندان و تبعید محکوم می شدند اما در سالهای اخیر جامعه همجنسگرایان توسط دولت رسمیت یافته است.

نسل جدید فعالان اجتماعی در کوبا از جمله ماریلا کاسترو، دختر رائول کاسترو رئیس جمهوری کوبا در تغییر نظر دولت و جامعه نقش مهمی داشتند.

برخی فعالان اجتماعی در کوبا می گویند که وضعیت برای همجنسگرایان در کوبا بهبود یافته است.