تشدید درگیری ها در سوریه ارسال کمک های انساندوستانه را مشکل کرده است

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
تشدید درگیری ها در سوریه ارسال کمک های انساندوستانه را مشکل کرده است

با پایان آتش بس ، جنگ میان نیروهای شورشی و دولتی در حلب شدت یافت.

آتش بسی که از پنجم ماه مه بین نیروهای متخاصم امضا شده بود نیمه شب چهارشنبه به پایان رسید و درگیری در مناطق حساس وشاهراههای مهم از سر گرفته شد.
در عین حال ناظران حقوق بشر از بمباران های هوایی و کشته شدن غیر نظامیان خبر داده اند.

شهر داریا واقع در حومه دمشق از سال ۲۰۱۲ تحت محاصره ارتش سوریه است و در حالیکه ساکنان شهر به مواد غذایی و بهداشتی احتیاج مبرم دارند، روز پنجشنبه از ورود محموله امدادی سازمان ملل به این شهر ممانعت به عمل آمد.

جان اگلند، هماهنگ کننده کمک های انساندوستانه برای سوریه می گوید: « فقط دولت نیست که مشکل بوجود می آورد، ما یک کمیته ارزیابی برای مناطق محصور فوعه و کفریا که توسط گروههای مخالف مسلح محاصره بودنددر نظر گرفته بودیم. هیئت ما به بهانه های مختلف امنیتی اجازه ورود نیافت.»

پنج کامیون سازمان های انساندوستانه ازجمله هلال احمر سوریه نیز قرار بود مواد غذایی و درسی و شیر به کودکان داریا برسانند. کسانی که در این شهر جنگزده باقی مانده اند دچار کمبود مواد اولیه و سوء تغذیه هستند.