شرکت تسکو برای مدیرعامل خود پاداش میلیونی در نظر گرفته است

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
شرکت تسکو برای مدیرعامل خود پاداش میلیونی در نظر گرفته است

شرکت تسکو، صاحب فروشگاههای زنجیره ای برای «دیو لیوایز»، مدیرعامل خود پاداشی معادل ۳ میلیون پوند درنظر گرفته است.

آقای لیوایز از ماه سپتامبر سال ۲۰۱۴ رهبری این کمپانی بزرگ بریتانیایی را در دست گرفته و موفق شد پس از دو سال رکود شرکت را بار دیگر به سود خالص برساند.

بدلیل وجود رقابت شدید شرکتهای زنجیره ای در بازار بریتانیا کمپانی تسکو همواره متحمل فشار بوده است. در حال حاضر سهم این شرکت از بازار بریتانیا به رقم ۲۸ درصد می رسد.