جنجال کفش پاشنه بلند در بریتانیا

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
جنجال کفش پاشنه بلند در بریتانیا

اجبار به استفاده از کفش پاشنه بلند توسط یک شرکت در بریتانیا جنجال آفرین شد. این شرکت پیش تر از ادامه کار یک کارمند زن که از پوشیدن کفش پاشنه بلند خودکاری کرده بود، جلوگیری کرد.

این کارمند نیز در واکنش، طوماری در اعتراض به اجباری بودن استفاده از کفش پاشنه بلند به امضای بیش از صد و بیست هزار نفر رساند. وی درباره اقدامش می گوید: «کارفرماها اجازه دارند که مقررات متفاوتی درباره پوشش به کارکنان خود تحمیل کنند و این اختیار غیرعادلانه است. حرف من این است که با تحمیل کفش پاشنه بلند به زن ها در واقع بین آنها با مردان تبعیض قایل می شوید چرا که نوع کفشی که آنها باید بپوشند در حرکتشان تاثیری ندارد.»

با توجه به تعداد بالای افرادی که طومار را امضا کرده اند، احتمالا موضوع تبعیض جنسیتی از طریق تحمیل نوع پوشش در پارلمان بریتانیا مورد بحث قرار خواهد گرفت.

یک حقوقدان می گوید: «در چنین شرایطی قانون نمی تواند همه احتمالات را در بر بگیرد. بنابراین نظر قضات و تفسیرهایی آنها از قانون ارایه می کنند، می تواند موجب بهبود و به روز کردن آن شود.»

در پی امضای طومار شرکت کارفرما مقررات مربوط به پوشش خود را تغییر داد و از این پس کارکنان زن ملزم به پوشیدن کفش پاشنه بلند نیستند.