شنای پناهجوی سوری تا خاک اروپا و توقف پناهجویان افغان در مرز مجارستان

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
شنای پناهجوی سوری تا خاک اروپا و توقف پناهجویان افغان در مرز مجارستان

در برنامه این هفته چشم انداز، کانال سه فرانسه به داستان جالب توجه امیر می پردازد. یک پناهجوی جوان سوری که مصمم بود به اروپا برسد اما راه سنتی هزاران پناهجوی دیگر را در پیش نگرفت. امیر پس از ماهها تمرین و آماده سازی خود سرانجام توانست دل به دریا بزند و از خاک ترکیه تا یکی از جزایر یونان شنا کند.

روایت تلویزیون سوییس از مشکلات پناهجویان افغان که سعی دارند از راه مجارستان به اروپا برسند دیدگاه دیگری نسبت به موضوع مهاجرت دارد . زیرا مقامات مجارستان تصمیم گرفته اند تا سال جاری را به سالی بدون پناهنده برای این کشور تبدیل کنند.