اقدام شجاعانه راننده قطاری در لهستان برای نجات مسافران

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
اقدام شجاعانه راننده قطاری در لهستان برای نجات مسافران

خبر کوتاه

راننده قطاری در غرب لهستان با اقدامی شجاعانه شماری از مسافران را از خطر مصدومیت نجات داد. قبل از برخورد قطار با یک کامیون، راننده با سرعت خود را به واگن مسافران رساند و در هشداری از آنها خواست تا روی زمین دراز بکشند. لحظاتی بعد در برخورد تیر چوبی با پنجره واگن، شیشه آن روی صندلی فرو ریخت.