کپسول فضا پیمای دراگون در راه زمین

کپسول فضا پیمای دراگون در راه زمین
نگارش از Euronews

خبر کوتاه کپسول باری دراگون متعلق به شرکت اسپیس ایکس روز چهارشنبه به سمت زمین برگشت. این کپسول حامل بیش از۱۶۷۸ کیلوگرم نتایج آزمایشگاهی و بار از

خبر کوتاه

کپسول باری دراگون متعلق به شرکت اسپیس ایکس روز چهارشنبه به سمت زمین برگشت.

این کپسول حامل بیش از۱۶۷۸ کیلوگرم نتایج آزمایشگاهی و بار از ایستگاه بین المللی فضایی است.

دوسال پیش کپسول مشابهی از این نوع دچار حادثه و نابود شده بود.

مطالب مرتبط