کمک ارتش به تامین امنیت زندان ها در بلژیک

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
کمک ارتش به تامین امنیت زندان ها در بلژیک

با ادامه اعتصاب زندانبان ها در بلژیک، ارتش این کشور برای کمک به نیروهای پلیس و صلیب سرخ به زندان ها و بازداشتگاه ها اعزام شد.

بیش از دوهفته اعتصاب کارکنان و پرسنل زندان ها، سبب وخامت وضعیت زندانیان در بلژیک شده است.

یکی از فرماندهان نظامی می گوید: «چیزی که سبب بروز مشکل می شود این است که در واقع ارتش در یک مشکل اجتماعی مداخله می کند و جای یک دیالوگ اجتماعی واقعی را می گیرد.»

او در جواب خبرنگار که می پرسید: «آیا این وظیفه ارتش نیست؟» پاسخ می دهد: «در اصل، خیر.»

اعتصاب زندانبان ها در بروکسل و چند شهر دیگر بلژیک در اعتراض به شرایط نامناسب کاری و کمبود پرسنل به دلیل کاهش بودجه است.