تجمع هفت هزار نفری در برلین برای مقابله با تظاهرات راستگرایان افراطی

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
تجمع هفت هزار نفری در برلین برای مقابله با تظاهرات راستگرایان افراطی

هزاران نفر از راست گرایان افراطی و اعضای دیگر گروه های رادیکال و مخالف اسلام روز شنبه در اعتراض به سیاست های مهاجرتی آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان در برلین دست به تظاهرات زدند.

تظاهرکنندگان با در دست داشتن پرچم های آلمان و نیز نشان گروه های راست افراطی و ضد اسلام، شعارهایی در مخالفت با اسلامیزه شدن این کشور و نیز سیاست جذب بیش از یک میلیون مهاجر و پناهجو سر دادند.

بیش از هزار و پانصد مامور امنیتی در محل برگزاری تظاهرات حضور داشتند تا جلوی تقابل و درگیری احتمالی تظاهرکنندگان با اجتماعی از موافقان سیاست های مهاجرتی را بگیرند.

تعداد افرادی که از سوی جنبش های چپگرا و در اعتراض به این تظاهرات به میدان آمده بودند، بسیار بیشتر به نظر می رسید. در مجموع به جز چند مورد جزئی که با دستگیری و بازداشت خاطیان همراه بود، تظاهرات در هر دو سو به صورت مسالمت آمیز برگزار شد.